Bedre indtjening kræver et fundamentet

Dyhr Leighton Rådgivnings tilgang til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at opnå bedre indtjening, bygger på et fundament af 3 grundsten: økonomisk overblik, effektivitet og forretningsudvikling.

Økonomisk overblik

Økonomisk overblik sikrer, at man hele tiden har fingeren på pulsen. Hvilke kunder, produkter og medarbejdere bidrager til indtjening – og hvilke gør ikke? Hvad sker der med din likviditet i forbindelse med vækst eller nedgang? Er man på forkant med situationen, så de svære beslutninger kan tages i rette tid? Økonomisk overblik behøver ikke at være kompliceret, men det kræver ordentlig og løbende administration.

Effektivitet

Effektivitet er mange ting, og det kommer helt an på hvilken type virksomhed, der er tale om. Effektivitet handler om at få mere for mindre og lade være med at spilde knappe eller dyre ressourcer. Derfor er f.eks. ordrestyring i en ordreproducerende virksomhed en god ide ligesom lagerstyring i en lagerførende virksomhed er en god ide – og gode administrative processer er altid en god ide. Sidst men ikke mindst er effektivitet også gode ledere, der er personligt effektive og uddelegerer til ansatte eller underleverandører. Det sikrer de rette kompetencer til den enkelte opgave.

Forretningsudvikling

Forretningsudvikling udfordrer forretningens elementer og deres samspil med udgangspunkt i det økonomiske overblik og analysen. Det betyder helt konkret, at jeg hjælper ledelsen med at udvikle og opdyrke der hvor, der er potentiale – og afvikle de elementer, som ikke har. Det bliver gjort til konkrete praktiske handlinger, f.eks. en målrettet markedsføringsindsats, nyt, produkt, ny prissætning, anderledes proces, osv. Det er vigtigt at tage hensyn til, hvordan handlingerne og udefrakommende hændelser kan påvirke udfaldet, så der ses også på risiko og afdækning heraf.

Mennesker og virksomheder er ikke ens, så det enkelte projekt adskiller sig i størrelse og form. Men som et hus eller et parforhold klarer sig dårligt uden et godt fundament, så gør en virksomhed det også.

#bedreindtjening