Byg bro mellem forretning og forretningsdata

Hvordan får man som mindre eller mellemstor virksomhed forløst potentiale af forretningsdata? Den stigende digitalisering har øget de tilgængelige data i selv mindre virksomheder. Det giver en lang række muligheder for at tage bedre beslutninger. Vejen til en succesfuld virksomhed går gennem strategi og beslutninger baseret på fakta og viden. Der er en grund til, at data i sig selv er blevet et produkt, som er mange penge værd.

Formål

Når jeg rådgiver virksomheder i, hvordan de får overblik over forretningen, så starter jeg et andet sted. Spørgsmålet er nemlig, hvad er jeres forretningsmodel, strategi og mål – og hvilke handlinger skal der udføres for at nå disse mål? En beslutningstager har behov for at følge med i resultaterne af de handlinger som udføres – er vi på rette vej? Og endnu vigtigere at få støtte til at tage oplyste beslutninger, så sandsynligheden for succes øges og risikoen minimeres.

De fleste virksomheder har et mål om at få #bedreindtjening, men selvom det er målbart, så er det langt fra entydigt, hvordan det opnås. Har virksomheden derimod en plan eller strategi, der indeholder konkrete handlinger og mål, kan data bruges til langt mere.

Rapportering baseres på forretningsmodel og strategi

Målepunkter

Det er virksomhedens forretningsmodel, der afgør hvad der er mest relevant at måle på. Alt efter omsætningsdrivere og omkostningsstruktur kan der være stor forskel. Det er langt fra de samme målepunkter, der er relevant for en håndværker, webshop eller transportvirksomhed.

Overordnede målepunkter som indtjening, omsætningeller effektivitet giver i sig selv kun begrænset forståelse for forretningen. Indsigt opnås ved at se hvilke kunder, produkter, ansatte og maskiner, der ligger bag udviklingen. For at opnå det, bør man anvende dimensioner dvs. gruppering eller nedbrydning af data. Kunder kan grupperes i segmenter eller produkter kan opdeles i produktvariationer eller grupperes i produkttyper. Ved at kombinere dimensioner kan man øge indsigten i forretning. F.eks. ”indtjeningen på produkt X til kundegruppe A”.

Data og systemer

Det muliges kunst ift. at levere målepunkter afhænger af de systemer og forretningsdata, som er til rådighed. Det kan jo være vanskeligt at sige noget om rentabilitet af forskellige kanaler, hvis der ikke er registreret kanal på kunde eller ordre. Det kan således være nødvendigt at etablere visse data manuelt eller ved logisk analyse.

Der findes i dag mange IT-værktøjer, der let og omkostningseffektivt kan bruges til rapporteringen, men den overvejelse er sekundær ift. valg af målepunkter og relevante dimensioner.

Analyse

Jeg anbefaler, at man bruger faste nøgletal, der understøtter værdiskabelsen i forretningen og så bruger analyse til eventuelt at grave dybere. Analyser kræver to ting: Sammenligningsgrundlag (benchmark) og mulighed for at komme til mindste byggesten. Mulighed for at analysere på tværs af dimensioner er en stor fordel.

Et godt sammenligningsgrundlag hjælper med at kvalificere, om udviklingen er god eller dårlig. Det mest brugte er at sammenligne med historik eller budgetter, men man kan også overveje at bruge eksterne data som markedsudvikling eller omkostningsindeks. Hvis f.eks. omsætningen i markedet stiger 10%, er det jo et udtryk tab af markedsandele, hvis ens egen omsætning kun stiger 5%.

Mindste byggesten gør, at man altid kan forklare udviklingen i forretningsdata med hændelser i forretningen. Hvis en murermester f.eks. undrer sig over lav indtjening på badeværelser, så bør han kunne se hvilke konkrete badeværelser, der har drevet det og dermed lære af det. Analyser på tværs forbedrer forklaringsgraden.

Ift. risiko kan det være relevant at bruge forudsigelser. Hvis f.eks. man ved at ens forretning laver meget nybyggeri, så er det relevant at vide hvis økonomiske fremskrivning viser, at der vil blive mindre nybyggeri fra 2020 og frem.

Opsummering

Data kan understøtte en forretning i at tage faktabaserede beslutninger og dermed øge sandsynligheden for succes. De overordnede konklusioner er følgende.

  • Tag udgangspunkt i forretningen og strategien samt underliggende mål og handlinger.
  • Målepunkter og dimensioner vælges med udgangspunkt i forretningen.
  • Datakvalitet, datatilgængelighed og automatisering er vigtigt, men det er et praktisk problem som kan løses.
  • For at kunne gennemføre analyse er det vigtigt dels at have relevant benchmark og kunne bryde forretningsdata ned til mindste byggesten.

#bedreindtjening #bedreoverblik