Økonomistyring i mindre virksomheder

I min artikel Fundamentet for bedre indtjening nævnte jeg økonomisk overblik som en af mine 3 grundsten. Men hvorfor er det vigtigt med økonomisk overblik i en mindre virksomhed? Er bogføring ikke bare noget der skal til, for at lave momsregnskab en gang i kvartalet? Er budgetter og rapportering ikke bare noget man laver engang […]