Frigiv kapital til vækst

Vækstprogrammets kapitalanalyse fra 2018 viste en række barrierer ift. at skaffe kapital til bl.a. vækst for virksomhederne i Vordingborg-Guldborsund-Lolland. Vækstprogrammet har derfor naturligt fokuseret på hvordan virksomheder skaffer kapital udefra. Men der også en anden kilde: intern kapital, der frigives i virksomheden i form af arbejdskapital og bedre indtjening. Som kapitalcoach fokuserer jeg således både på at skaffe ekstern kapital og intern kapital.

Om kapital

Når der tales om at frigive kapital, så skyldes det at virksomheder binder kapital til driften i form af arbejdskapital. Arbejdskapitalen er den kapital som er bundet i f.eks. varelager og tilgodehavender. Kan der frigivet arbejdskapital bliver til likviditet, der kan anvendes til betalinger og dermed vækst.

Bogføring og debitorstyring

Det kan næsten ikke siges ofte nok, men at få styr på økonomistyringen er et vigtigt fundament for enhver virksomhed. Jeg anbefaler at bogføringen udføres løbende – og minimum ugentligt hvis der ydes kredit. Med krav om 10 dage mellem hver rykker, er løbende debitorstyring ekstremt vigtig, da tilgodehavender og dermed arbejdskapital ellers stiger.

Budget og opfølgning

Udarbejdelse af budget og løbende opfølgning gøres alt for sjældent i små og mellemstore virksomheder. Det undrer mig, for det giver en masse viden om hvordan forretningen kan tilpasses, så man opnår bedre indtjening og bedre likviditet.

Budgettet har tre formål:

  • At sætte mål, dvs. hvornår er man en succe
  • At muliggøre planlægning, herunder kapacitetstilpasning
  • At via likviditetsbudgettet sikre virksomhedens betalingsevne og dermed overlevelse.


Opfølgningen giver kombineret med budgettet viden om forretningen, der gør det muligt at foretage forbedrende handlinger. Kort sagt: mere af det som giver indtjening og/eller likviditet – og mindre af det som giver underskud og/eller binder arbejdskapital

Forretningsudvikling

At udvikle sin forretning er en løbende proces – og noget der kan være svært når driften fylder hverdagen. Jeg har udvalgt to emner, skalerbarhed og effektivitet, som er relevante når man går med tanker om vækst.

Skalerbarhed

Når man taler vækst i salget er det naturligt at tale skalerbarhed, for hvor meget salg kan virksomheden håndtere indenfor de rammer som findes? Rammerne eller kapaciteten er f.eks. medarbejdere, maskiner, lokaler m.m. – alt sammen noget som skal betales uanset salgets størrelse og som derfor udgør en barriere eller usikkerhed ved vækst. Se figur 1.

Eksempler:

  • En virksomhed med sin første ansatte en øget kapacitet og omkostning med 100%
  • Maskiner som ikke udnyttes 100% – eller som i højsæsonen ikke har kapacitet nok.
  • Lagerbygninger som koster det samme uanset udnyttelsesgrad

Kilde: Dyhr Leighton Rådgivning

Som figuren viser, så falder overskuddet umiddelbart når man udvider kapaciteten. Jeg anbefaler derfor at man forsøger at jævne kurven ud, f.eks. ved at leje maskiner, hyre vikarer/freelancere eller købe fleksibel plads på et lagerhotel. Alternativt kan man arbejde med fleksibilitet til at reducere kapaciteten, f.eks. prøveperiode for ansatte.

Effektivitet

Vejen til effektivitet er at reducere spild – et rigtigt godt sted at starte er de 7 spildtyper fra LEAN, som jeg til lejligheden har kogt ned til 3.

  • Lager omfatter ud over risikoen for usælgelige varer og kapitalbindingen i lageret, også overproduktion, der medfører lager. Afhjælpning kan være lagerstyring kombineret med budget – alternativt mere produktion til ordre.
  • Tid omfatter ventetid, transport og bevægelse/søgning. Afhjælpning kan være ordrestyring, planlægning eller noget så simpelt som orden på arbejdspladsen.
  • Kvalitet omfatter fejl & mangler samt overforædling. Ift. fejl kan der overejes kvalitetssikring, mens overforædling kræver nogle kommercielle overvejelser.


Man kan med fordel arbejde med arbejdsprocesser for at identificere spild i sin virksomhed. Her kan man evt. få uudnyttet viden fra medarbejderne i spil.

Metoder i praksis

Som rådgiver eller kapitalcoach tilpasser jeg løsningen efter kundens behov og udfordringer mhp. at øge indtjening og forbedre likviditet. Et forløb vil typisk bestå elementer mod bedre økonomisk overblik og forretningsudvikling, f.eks. indenfor effektivitet, prissætning og skalerbarhed. Skal der skaffes kapital udarbejder jeg en simuleringsmodel baseret på budgettet, der kanberegne kapitalbehov og økonomiske resultater i forskellige situationer, så man får hjælp til at vælge den optimale vækststrategi. Alt i alt skabes der via forløbet et solidt skriftligt materiale til at gå i dialog med långiver eller andre kapitalkilder.

Denne artikel er en opsummering af mit foredrag i egenskab af Kapitalcoach d. 10. oktober ved Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg

Næste arrangement – ”Prissætning i e-handel”. Sted Vækstfabrikken E-handel, Bakkedraget 1, 4793 Bogø By. Tid: 29/11/2018

#bedreindtjening #kapitalcoach