Ressourceplanlægning i plejesektoren

Mange i mit netværk ved at jeg har en baggrund fra Arriva, hvor jeg i en årrække var med til at forbedre ressourceplanlægningen særdeles mærkbart. Da jeg begyndte i Arriva var fokus at optimere målbare nøgletal indenfor rammerne af overenskomsten. Metoden var at ”udfordre” forretningen – det virkede indimellem.

Efter et par år i København tilbragte jeg efterfølgende nogle år som planlægningsleder med ansvar for Jylland og Fyn. Det var en lærerig forandringsproces for mig, mit team og alle interessenter. Det blev klart at ressourceplanlægning var langt bredere end bare fokus på vagter og disponering – at ”udfordre” var ikke længere nok. Ud over at de involverede skal være fagligt kompetente indenfor busdrift, overenskomst og kunne udnytte systemet til fuld ydeevne, så kræver det gode processer og frem for alt samarbejdsevner. Vi involverede alle parter reelt i processerne. Resultaterne var gode – ikke bare økonomisk, men fremfor alt også ift. medarbejdertilfredshed og kvalitet.

Efter 1½ år i Skanderborg vendte jeg tilbage til Arrivas HQ. Jeg rettede fokus på den samlede planlægningsproces og blev inspireret på en konference om planlægningssystemer, hvor de underliggende arbejdsgange viste potentialet ved at involvere medarbejderne endnu mere – mere effektiv disponering, højere medarbejdertilfredshed og højere kvalitet.

Efter en tur rundt finanssektoren driver jeg i dag min egen rådgivningsvirksomhed. Jeg har i en periode overvejet hvordan der kunne bygges bro fra min enorme værktøjskasse fra kollektiv trafik til andre brancher. Hypotesen har været sundheds- og plejesektoren – med en hustru i sektoren kan jeg ikke undgå at bemærke at der er plads til forbedringer. Mange organisationer indenfor plejesektoren slås med stramme budgetter, højt sygefravær og rekrutteringsproblemer. Der går ikke en uge uden en historie i medierne om sundheds- og plejepersonale der må gå kompromis med deres faglige stolthed.

Det var derfor en stor inspiration at besøge Centerleder Lilian Nielsen på Stillinge Plejecenter i Slagelse Kommune. På plejecentret har man for år tilbage indført selvvalgt vagtplanlægning, hvilket har skabt gode resultater. Høj medarbejdertilfredshed med lavt sygefravær og lav medarbejderomsætning, god kvalitet med tilfredshed blandt borgere og pårørende, ingen utilsigtede hændelser og en sund økonomi. Med selvvalgt vagtplanlægning har ledelsen også kunne reducere den administrative tid på vagtplanlægning og fokusere på andre ting. Det viser at involvering af medarbejderne i planlægning kan give gode resultater – også i plejesektoren.

Men hvad kan der gøres i større organisationer og med mere komplekse problemstillinger, f.eks. kørende teams, for at bygge bro mellem krav og ønsker til kvalitet blandt borgere og lovgivning, de økonomiske rammer samt medarbejderønsker til arbejdstid- og arbejdsindhold.

Løsningen er for mig at se en planlægningsproces med balancerede målsætninger ift. økonomi, kvalitetskrav og medarbejderønsker. Det en proces som kræver samarbejde og forståelse mellem parterne samt høj kompetence blandt planlæggere. Jeg ser frem til i den kommende tid at fortælle interesserede nærmere om metoderne.